Ovariumcarcinoom als gevolg van RAD51D mutaties

Er zijn meerdere genen die, wanneer hierin sprake is van een mutatie, een verhoogd risico op ovariumcarcinoom geven. Eén van deze genen is het RAD51D-gen.

ALLES OPENEN