Aandachtspunten oncogenetica

Binnen de oncogenetica is het steeds vaker mogelijk voor oncologische behandelaren om zelf DNA-diagnostiek aan te vragen bij patiënten met kanker.

Het zelf aanvragen van genetische diagnostiek bij kankerpatiënten kan er aan bijdragen dat dit onderzoek laagdrempelig en tijdig beschikbaar is, zodat de uitkomsten ervan meegenomen kunnen worden in het behandeltraject.

Voor een succesvolle en veilige implementatie van dergelijke trajecten zijn de volgende zaken van belang: training van /onderwijs aan zorgverleners, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en korte lijnen tussen klinisch geneticus en het behandelteam.

Binnenkort kunt u hieronder voor uw regio zien voor welke soort kanker en op welke manier zelf DNA-diagnostiek kan worden aangevraagd. Twijfelt u of/welke genetische diagnostiek geïndiceerd is bij uw patiënt dan kunt u altijd overleggen met de afdeling klinische genetica in uw regio.