Aanvraagformulieren genetische diagnostiek

Voor het aanvragen van genetische diagnostiek dient u het aanvraagformulier van de betreffende afdeling klinische genetica volledig in te vullen. Voor de interpretatie van het genetische onderzoek is het van belang dat verschijnselen bij de patiënt en eventuele vergelijkbare verschijnselen bij familieleden juist en volledig worden vermeld.

Er zijn afzonderlijke formulieren voor microscopisch chromosomenonderzoek, microarray onderzoek, WES, en gericht DNA-onderzoek van een gen.

Als u een gerichte verdenking heeft op een specifieke aandoening/syndroom, en gericht onderzoek van een afzonderlijk gen aan wilt vragen, kunt u hier zoeken welk centrum dit DNA-onderzoek aanbiedt en het bijbehorende aanvraagformulier vinden.

Voor het aanvragen van microscopisch chromosomenonderzoek en microarray onderzoek kunt u terecht in ieder klinisch genetisch laboratorium. Daarnaast bieden alle laboratoria verschillende genpakketten aan. Hier komt u bij een overzicht van de aanvraagformulieren van alle klinisch genetische laboratoria.