Het kind met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking

De ontwikkelingsachterstand (IQ <70 of significant lager dan andere gezinsleden) van een grote groep kinderen heeft een genetische oorzaak. Hierbij kan het gaan om een geïsoleerde verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand of om een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand in combinatie met lichamelijke afwijkingen/dysmorfieën en/of gedrags- of psychische problemen. 

Verwijzing naar de klinische genetica voor het verrichten van etiologisch genetisch onderzoek is hier geïndiceerd. Met gebruik van de huidige technieken kan de opbrengst van genetische onderzoeken bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand oplopen tot ca 70%. 

Het aangewezen type genetisch onderzoek en het moment van verwijzen van uw patiënt is afhankelijk van de klinische verschijnselen en uw eigen bekwaamheid. In het stroomschema ziet u de aanbevolen werkwijze voor etiologische diagnostiek bij een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke beperking. Uitgebreidere informatie hierover is te lezen op de pagina over de NVK Richtlijn voor de etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking, of in de richtlijn zelf.
 

ALLES OPENEN
 • Criteria voor etiologische diagnostiek bij kinderen met een OA/VB
  1. Een ontwikkelingsachterstand (bij kinderen <2,5 jaar), hetzij vastgesteld met behulp van psychodiagnostisch onderzoek, hetzij zo evident aanwezig dat etiologisch onderzoek al kan worden ingezet naast het psychodiagnostisch onderzoek 
  2. Een verstandelijke beperking (bij kinderen >2,5 jaar), hetzij vastgesteld met behulp psychodiagnostisch onderzoek, hetzij zo evident aanwezig dat etiologisch onderzoek al kan worden ingezet naast het psychodiagnostisch onderzoek 
  3. Zwakbegaafdheid (=IQ 70 tot 85), indien hiervoor speciaal onderwijs noodzakelijk is, of indien dit gepaard gaat met stoornis in de adaptieve vermogens, indien er een opvallende discrepantie is tussen de intelligentie van het kind en de ouders of indien er andere bijkomstige problemen zijn, zoals een aangeboren aandoening en/of dysmorfe kenmerken 
  4. Een autismespectrumstoornis (ASS), indien deze gepaard gaat met (verdenking op) verstandelijke beperking
  5. Een uitgesproken spraaktaalontwikkelingsachterstand die niet direct anderszins verklaarbaar is (gehoor, neurologisch)
    
 • Spreekuren voor kinderen met OA/VB zonder diagnose

  Vanuit ieder klinisch genetisch centrum worden (deels multidisciplinaire) spreekuren gehouden voor kinderen met OA/VB met/zonder lichamelijke- en/of psychische aandoening(en).

  Een overzicht van deze poliklinieken en de criteria voor verwijzing naar het centrum bij u in de buurt vindt u op de website van Zorgnetwerk Diagnose Onbekend.