Verzekeren en erfelijkheid

Er is nog vaak onduidelijkheid over de consequenties van erfelijkheidsvoorlichting en -diagnostiek m.b.t. vergoeding vanuit de zorgverzekering en gevolgen voor het afsluiten van verzekeringen.

Veel mensen zijn bang dat het laten doen van erfelijkheidsonderzoek consequenties heeft voor de mogelijkheden om een verzekering af te sluiten. Het is goed om te weten dat die angst meestal onterecht is. 

Tijdens het gesprek met een klinisch genetisch zorgprofessional zal het onderwerp erfelijkheid en verzekeren worden besproken. Een gesprek met de klinisch geneticus hoeft niet te worden gemeld bij het afsluiten van een verzekering. Het gesprek alleen heeft dus nooit consequenties voor iemands 'verzekerbaarheid'.

Het is van belang zich te realiseren dat bepaalde zaken verplicht gemeld moeten worden bij het afsluiten van een verzekering, zoals bestaande gezondheidsproblemen (al dan niet het gevolg van een erfelijke ziekte).

Er bestaat een folder "Verzekeren en erfelijkheid" met informatie voor patiënten.