Mammacarcinoom als gevolg van mutaties in het PALB2-gen

Er zijn meerdere genen die, wanneer hierin sprake is van een mutatie, een verhoogd risico op mammacarcinoom geven. Eén van deze genen is het PALB2-gen.

ALLES OPENEN