Hypertensie

Korte omschrijving: Hypertensie, een bloeddruk >140/90 mmHg, komt voor bij ongeveer 1/3 van de Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar. Het is, naast een verhoogd cholesterolgehalte, roken en overgewicht, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Hypertensie is meestal een multifactoriële aandoening. Er zijn vele genen bekend die het risico op hypertensie beïnvloeden. Naast de genetische component spelen ook omgevingsfactoren zoals gewicht, zoutinname, alcohol gebruik en lichaamsbeweging een grote rol.

Er zijn zeldzame monogene vormen van hypertensie zoals Glucocorticoid-Remediable Aldosternonism (OMIM: 103900), pseudohypoaldosternosme type II (OMIM: 145260) en het Liddle syndroom (OMIM: 177200).