Fanconi anemie

Belangrijkste betrokken genen: >17 verschillende genen bekende, waaronder FANCA t/m FANCF

Korte omschrijving: Aandoening waarbij beenmergfalen en verhoogde kans op leukemie optreedt. Daarnaast zijn er vaak uiterlijke en aangeboren afwijkingen, en een verhoogde kans op tumoren.

ALLES OPENEN
 • Meer informatie
  • OMIM
  • Genereviews
  • VKGN standaard bijlage (tekst van de VKGN bedoeld als bijlage bij patiëntenbrief)
  • Orphanet
  • Richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek (PDO) voor hoogrisicogroepenParen of individuen die van Joodse afkomst zijn en oorspronkelijk uit Oost-Europa komen (Ashkenazi), hebben een hogere kans op dragerschap van een aantal (ernstige) autosomaal recessieve ziekten waaronder Fanconi anemie type C. Daarnaast gaat het om de ziekte van Tay-Sachs, familiaire dysautonomie (Riley-Day syndroom), de ziekte van Canavan, Bloom syndroom, glycogeenstapelingsziekte type 1a, Maple Syrup Urine Disease, mucolipidose type 4, Niemann-Pick type A, nemaline myopathie, Joubert syndroom type 2, cystic fibrosis en Gaucher type 1. Deze ziekten zijn, op de ziekte van Gaucher type 1 na, dan ook standaard opgenomen in de beschikbare dragerschapstesten in Nederland.
 • Voor patiënten