Alagille syndroom

Belangrijkste betrokken genen: JAG1, NOTCH2

Korte omschrijving: Aandoening waarbij met name verschijnselen in lever, hart, ogen, gelaat en wervels optreden.

ALLES OPENEN